Best shared web hosting, Email hosting and E-commerce Solutions


Din värdplattform, din väg

Förkonfigurerat serverkluster

2 Nodkluster

Perfekt för att lägga till prestanda genom att separera din databas.
Webb- / app-servrar
Databasserver
brandvägg
Privat switch
* Installationsavgift kan tillämpa

3 Nodkluster

Möjlighet att hantera större frontvolymer.
2 webb / app-servrar
Databasserver
Delad belastningsbalans
brandvägg
Privat switch
* Installationsavgift kan tillämpa

4 Nodkluster

Lägger till redundans i din frontend och databas för att säkerställa drifttid.
2 webb / app-servrar
2 databaseservrar
Delad belastningsbalans
brandvägg
Privat switch

6 Nodkluster

Lägger till redundans vid hantering av större frontend-trafikvolymer.
4 webb / app-servrar
2 databaseservrar
Delad belastningsbalans
brandvägg
2 privata växlar